I. Организатор и официални правила на ПРОМОЦИЯТА 

1. Промоцията”Пазарувай в PCshop.bg по време на Happy Week и спечели“  /споменавана навсякъде по-долу в правилата като „Промоцията“/ се организира и провежда от „Стемо“ ООД, регистрирано съгласно ЗДДС под номер BG817080126, със седалище и адрес на управление: гр. Габрово, ул. „Николаевска” № 48, МОЛ Стефан Моров, по-долу наричан „Организатор“. 
2. Официалните правила на Промоцията са изготвени и публично оповестени в съответствие с изискванията на приложимия български закон. Официалните правила ще бъдат публикувани на уебсайта pcshop.bg и на Facebook страницата на PCshop - https://www.facebook.com/pcshop.bg/, откъдето са достъпни през целия период на Промоцията по начин, който позволява тяхното съхраняване и възпроизвеждане. 
3. Организаторът си запазва правото да допълва или променя едностранно настоящите Официални правила в съответствие с действащото българско законодателство.


II. Територия

Промоцията се провежда на територията на Република България. 


III. Срок и продължителност на промоцията

4. Промоцията започва в 00:00:00 ч. на 25.11.2019 и ще продължи до 23:59:59 ч. на 30.11 2018 г. включително


IV. Механизъм на промоцията 


5. В промоцията могат да бъдат спечелени: 
• Кафемашина Krups Dolce Gusto x 1 
• Слушалки SONY x 2 
• Bluetooth тонколонки Trust х 3 
• Везна за багаж Beurer х 1
• 8 бр фирмени подаръци – изненада 

5.1. За да участвате за спечелването на една от ежедневните или седмични награди, трябва да изпълните следното условие: 
5.1.1. Да направите поръчка по време на промоционалния период на играта 25.11 – 30.11, след което автоматично ще бъдете включени в томбола за определяне на печелившите. 
5.2. Участието в Промоцията е незадължително и доброволно, обвързано с покупка. 
6. Печелившите ще бъдат изтеглени на случаен принцип на 07.12.2019г, Имената на печелившите ще бъдат обявени онлайн – на уебсайта и на Фейсбук страницата на PCshop. Всеки печеливш има правото да се откаже от наградата си. 
7. Печелившите от играта се задължават да декларират спечеления артикул, според условията на българското законодателство. Всеки от тях ще бъде индивидуално уведомен по и-мейл, за това че е спечелил и как ще получи наградата си.

V. Право на участие

7. Промоцията е отворена за участие на всички физически лица, навършили 16 години с местоживеене в Република България („Участник”), с изключение на служителите на „Стемо”, както и членовете на техните семейства /деца и съпрузи/.

VI. Без парични еквиваленти за предметни награди


8. Не се допуска замяна на спечелените награди срещу стойността им в пари, както и други замени.

VII. Прекратяване на промоцията

9. Организаторът може да прекрати Промоцията по всяко време, ако настъпят форсмажорни обстоятелства или при съществени злоупотреби.

VIII. Отговорност 

10. Организаторът не е длъжен да води кореспонденция във връзка с претенции на лица, които не са печеливши и които възникват след действителното раздаване на наградите. 
11. Организаторът не носи отговорност за технически проблеми, свързани с регистрацията на участниците и някои други случаи, в това число неуспешни опити за уведомяване на печеливш. 
12. Организаторът не носи отговорност в случай на доставка на наградата на грешен адрес, ако същият е грешно посочен от Участника.

IX. Съдебни спорове 

13. При възникване на спор между Възложителя, Организатора и Участниците, той следва да бъде решен между страните в дух на разбирателство, а ако това е невъзможно – от компетентните съдилища на територията на Република България.

X. Публичност 

14. С участието си в настоящата Промоция Участниците се съгласяват, че в случай на получаване на награда техните имена, снимка, видео или аудио материал с награждаването им и други лични данни, биха могли да бъдат публично оповестени и да бъдат използвани в аудио, печатни или видео материали на Възложителя, като в такива случаи не се дължи заплащане от негова страна за това.

XI. Лични данни 

15. Администратор на личните данни на регистриралите се в Промоцията участници е „Стемо“ ООД. С регистриране на участието си в Промоцията ще се счита, че Участниците в Промоцията дават изричното си съгласие предоставените от тях лични данни (име и електронна поща) да бъдат събрани, обработвани и използвани единствено и само за цели, свързани с Промоцията, като всеки участник има право сам да определи маркетинговите разрешения. Личните данни няма да бъдат предоставяни на трети лица. 
16. Приемайки настоящите условия, участниците в Промоцията, които предоставят свои лични данни, изрично се съгласяват личните им данни да бъдат събирани, обработвани и съхранявани по електронен път oт „Стемо“ ООД. 
17. „Стемо“ ООД си запазва правото да използва IP адресите на Участниците за проследяване на самоличността им в случаите, когато това е необходимо в изпълнение на действащите закони, юридически процедури или за да се спазят настоящите условия.

XII. Официални правила

18. Официалните правила на Промоцията ще бъдат достъпни на Facebook страница:https://www.facebook.com/pcshop.bg/както и https://pcshop.bg//happy-week-contest . Допълнителна информация можете да получите след запитване чрез формата за лични съобщения на Фейсбук страницата: https://www.facebook.com/pcshop.bg/ или на имейл support@pcshop.bg . С участието си в Промоцията, Участниците декларират, че са запознати, приемат и се съгласяват да спазват условията на Официалните правила, включително и частта от Официалните правила, касаеща личните им данни.