Защитете бързо и лесно Вашият нов продукт от кражба или други случайни рискове:


• Кражба с взлом от помещение или МПС 
• Неволно счупване
• Природни бедствия 
• Пожар или измокряне 
• Злоумишлени действия на трети лица 
• Късо съединение или свръхнапрежение


КАК ДА ЗАКУПЯ ЗАСТРАХОВКА? 

Поръчайте застраховка към избрания продукт от предложените в описанието му. 
При доставката на продукта ще получите Застрахователна полица, важаща само на територията на България. 

КАКВО Е МОЕТО САМОУЧАСТИЕ? 

10% от размера на всяка щета, но не по-малко от 100 лева за щети възникнали на адреса, посочен в полицата.
25% от размера на всяка щета, но не по-малко от 100 лева за щети възникнали извън адреса, посочен в полицата.
25% от размера на щетата, но не по-малко от 100 лв за вреди вследствие наКражба чрез взлом и грабеж, независимо дали имуществото се намира на адреса или извън адреса посочен в полицата 

Пример: Закупен лаптоп на стойност 1 000 лв с настъпила щета през първата година, Застрахователят ще ви обезщети както следва: 900 лв, ако щетата е на адреса посочен в сертификата и 750 лв, ако е извън него. При кражба с взлом обезщетението също е 750 лв, независимо от мястото.


КАКВО НЕ ПОКРИВА ЗАСТРАХОВКАТА? 

• Повреди в резултат на умишлени действия или груба небрежност, при които застрахованият е могъл да предвиди и предотврати настъпването на вредите, но не е положил дължимата грижа за това 
• Бързоизносващи се части и консумативни материали 
• Повреди, в резултат на обичайна експлоатация - износване, амортизация, корозия, повърхностни одрасквания и други; 
• Повреди, в резултат на постоянно въздействие на атмосферни условия; 

Пълно описание на повредите, които не се покриват са описани в Общите условия на застраховката.


КАКВО ДА ПРАВЯ ПРИ НАСТЪПИЛА ЩЕТА? 

В случай на щета, моля обърнете се към оторизиран служител, който ще Ви окаже съдействие: Телефон за контакт в работно време: 02 40 20 053 или 02 40 20 054 Общите условия към застраховка "ВСИЧКИ РИСКОВЕ НА ЕЛЕКТРОННА ТЕХНИКА И ОБОРУДВАНЕ " можете да прочететеТУК.