Защитете бързо и лесно Вашият нов продукт от кражба или други случайни рискове:

  • Кражба с взлом от помещение или МПС
  • Неволно счупване
  • Природни бедствия
  • Пожар или измокряне
  • Злоумишлени действия на трети лица
  • Късо съединение или свръхнапрежение

КАК ДА ЗАКУПЯ ЗАСТРАХОВКА?

Поръчайте застраховка към избрания продукт от предложените в описанието му. При доставката на продукта ще получите Застрахователна полица, важаща само на територията на България.

КАКВО Е МОЕТО САМОУЧАСТИЕ?

10% от размера на всяка щета, но не по-малко от 100 лева за щети възникнали на адреса, посочен в полицата

25% от размера на всяка щета, но не по-малко от 100 лева за щети възникнали извън адреса, посочен в полицата

25% от размера на щетата, но не по-малко от 100 лв. за вреди вследствие на Кражба чрез взлом и грабеж, независимо дали имуществото се намира на адреса или извън адреса посочен в полицата

Пример: Закупен лаптоп на стойност 1 000 лв с настъпила щета през първата година, Застрахователят ще ви обезщети както следва: 900 лв, ако щетата е на адреса посочен в сертификата и 750 лв, ако е извън него. При кражба с взлом обезщетението също е 750 лв, независимо от мястото.


КАКВО НЕ ПОКРИВА ЗАСТРАХОВКАТА?

  • Повреди в резултат на умишлени действия или груба небрежност, при които застрахованият е могъл да предвиди и предотврати настъпването на вредите, но не е положил дължимата грижа за това
  • Бързоизносващи се части и консумативни материали
  • Повреди, в резултат на обичайна експлоатация - износване, амортизация, корозия, повърхностни одрасквания и други;
  • Повреди, в резултат на постоянно въздействие на атмосферни условия;

Пълно описание на повредите, които не се покриват са описани в Общите условия на застраховката.


КАКВО ДА ПРАВЯ ПРИ НАСТЪПИЛА ЩЕТА?

В случай на щета, моля обърнете се към оторизиран служител, който ще Ви окаже съдействие:
Телефон за контакт в работно време: 02 40 20 053 или 02 40 20 054

Общите условия към застраховка "ВСИЧКИ РИСКОВЕ НА ЕЛЕКТРОННА ТЕХНИКА И ОБОРУДВАНЕ " можете да прочетете тук.