ВРЪЩАНЕ НА СТОКИ

Вашето право за връщане на стоки е гарантирано от Закона за защита на потребителя (ЗЗП). Съгласно чл. 50 на ЗЗП потребителят има право да се откаже от договора от разстояние без да посочва причина, без да дължи обезщетение или неустойка и без да заплаща каквито и да е разходи, с изключение на разходите, предвидени в чл. 54, ал. 3 и чл. 55, в 14-дневен срок, считано от датата на приемане на стоките или от датата на приемане на последната стока при много стоки в една поръчка, които се доставят отделно.

Правото за връщане може да упражните само ако са изпълнени условията на закона и стоките са съхранявани добросъвестно, не е нарушена целостта на оригиналната им опаковка и са във вида, в който са получени, в т. ч. с пълна комплектация, документация и ненарушени защитни стикери.

В случай, че желаете да върнете закупени от PCSHOP.BG стокиизтеглете тукприложения формуляр, попълнете и го изпратете на support@pcshop.bg. За повече информация се свържете с оператор от електронния магазин.

Не по-късно от 14 дни от датата на заявлението за връщане е необходимо да изпратите обратно стоките или доказателство, че са изпратени. Съгласно чл.54 ал.4 на ЗЗП имаме право да задържим плащането на дължимата Ви сума до получаването на стоките на указания във формуляра адрес.

Разходите, свързани с връщането на стоките са за сметка на потребителя.


ВРЪЩАНЕ НА СУМИ


Връщане на суми, платени с наложен платеж.

на фирми - по банкова сметка на фирмата направила поръчката

на физически лица - по банкова сметка на физическото лице, направило поръчката или при липса на такава с пощенски запис. Попълва формуляр, (изтеглете оттук). Той трябва да съдържа трите имена по лична карта, лична банкова сметка, на която да бъде възстановена заплатената сума. При възстановяване с пощенски запис е необходимо трите имена по лична карта и пълен точен адрес : град, пощенски код, улица/блок, номер.


Връщане на суми, платени с банков превод или банкова карта.

Връщане на суми, получени чрез плащане с банкова карта се извършва, чрез нареждане на обратна операция по картата, от която е направено плащането.

Срокът за възстановяване на суми е до 14 дни от получаване на заявка за отказ от закупена на стока. Съгласно чл.54 ал.4 на ЗЗП имаме право да задържим плащането на дължимата Ви сума до получаването на стоките на указания във формуляра адрес.

Срокът за възстановяване на суми е до 14 дни от получаване на заявка за отказ от закупена на стока. Съгласно чл.54 ал.4 на ЗЗП имаме право да задържим плащането на дължимата Ви сума до получаването на стоките на указания във формуляра адрес.