Съгласно чл. 47 т.12 от ЗЗП, законовата гаранция за несъответствие е 24 месеца за всички стоки, предлагани в магазина. Редът за гаранционната поддръжка на закупените продукти е описан в гаранционните карти на производителите, придружаващи повечето продукти.