Редът за гаранционната поддръжка на закупените продукти е описан в гаранционните карти на производителите, придружаващи повечето продукти.