Редът за гаранционната поддръжка на закупените продукти е описан в гаранционните карти на производителите, придружаващи повечето продукти. Моля да ни позвъните за продуктите, които се продават без гаранционна карта! Телефон за сервизна поддръжка 0700 17978